Prekių garantinis aptarnavimas

Visoms prekėms įsigytoms www.irankistai.lt suteikiama garantija.

Pristatymas į garantinį servisą ir dokumentai:

 • Perkant įrankį ar kitą prietaisą, reikia išsaugoti PVM sąskaitą - faktūrą, ar kitą pirkimo dokumentą.
 • Gamintojo pratestos garantijos sertifikatas, turi būti pateiktas, kartu su pirkimo dokumentu.
 • Garantinio laikotarpio metu pastebėjus gedimą, netinkamą veikimą (nebūdingi garsai, vibracijos, sumažėjusi galia ir kt.), būtina kuo skubiau kreiptis į servisą.

Prietaisus į servisą prašome pristatyti švarius, kuo pilnesnės komplektacijos, tačiau gaminio pakuotė nėra būtina. Galima siųsti ir per kurjerių tarnybas, išanksto informavus el.paštu: servisas@irankistai.lt, visados prašome pateikti paaiškinimą, dėl esamo gedimo ar netinkamo veikimo.
Garantinis laikotarpis nurodomas prie kiekvienos prekės aprašymo, visus prietaisus pirkėjas pristato į servisą savo transportu, nebent garantiniuose dokumentuose nurodyta kitaip.

Orientaciniai terminai(nevisada tikslūs):

Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per šiuos terminus: 14-21 dienų nuo prekės perdavimo garantinį aptarnavimą atliekančiam servisui arba per 40 - 75 darbo dienas, jei garantiniam remontui atlikti būtina detalė turi būti pristatyta iš užsienio. Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką.

Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

Esant garantiniam gedimui, prašome informuoti mus: servisas@irankistai.lt. Prekės garantiniam aptarnavimui pristatomos adresu: Meistrų g. 8, Vilnius. (prieš atvykstant prašome pranešti telefonu: +37064700346)

Fiziniams asmenims suteikiamos garantijos:

 • Elektriniams, akumuliatoriniams ir benzininiams prietaisams suteikiama 24 mėn. gamyklinė garantija;
 • Kai kurių gamintojų gaminiams gali būti suteikta ilgesnė gamyklinė garantija su/be papildoma registracija;
 • Ne elektriniams, akumuliatoriniams ir benzininiams įrankiams, priedams ar aksesuarams gali būti suteikima garantija dėl gamyklinio medžiagų ar surinkimo broko.

Garantija nėra taikoma:*

 • prekėms, kurios turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių;
 • prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;
 • prekėms, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės;
 • prekėms su pažeistais serijiniais lipdukais;
 • prekėms, kurios buvo remontuojamos neįgaliotame gamintojo servise;**
 • kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.);
 • jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.;
 • jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio, lizingo sutarties);
 • gedimams atsiradusiems dėl neoriginalių priedų naudojimo;
 • susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.).
 • *Garantijos apribojimo arba netaikymo nuostatos suderintos su LR Civilinio kodekso 6.333 str. 3 dalimi.

Kilus klausimams, prašome rašyti: servisas@irankistai.lt

DĖMESIO:

 • suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos terminas skaičiuojasi nuo pirminės prekės įsigijimo datos;
 • remiantis LR Civilinio kodekso 6.335 str. pažymime, jog tuo atveju, kai pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol pardavėjas tas kliūtis pašalina, o garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį pirkėjas negalėjo daikto naudotis dėl trūkumų, jeigu pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie pastebėtus trūkumus ir jeigu ko kita nenustatyta pirkimo-pardavimo sutartyje;
 • visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas.

DĖL PRAŠYMŲ VALSTYBINEI VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI

https://www.vvtat.lt/

DĖL PREKĖS GRĄŽINIMŲ IR GARANTINIO SERVISO KREIPTIS: SERVISAS@irankistai.lt

Rašyti
Skambinti